ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Неподаткові надходження 4,3%