ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Неподаткові надходження 3,1%