ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Неподаткові надходження 3,0%