ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 228 227 тис. 80,1%
Офіційні трансферти 40000000 46 718 тис. 16,4%
Неподаткові надходження 20000000 8 868 тис. 3,1%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 1 041 тис. 0,4%
Всього 284 856 тис.