ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 568 627 тис. 78,4%
Офіційні трансферти 40000000 122 585 тис. 16,9%
Неподаткові надходження 20000000 31 356 тис. 4,3%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 2 500 тис. 0,3%
Всього 725 068 тис.