ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Неподаткові надходження Власні надходження бюджетних установ 41,2%

Всього: 12 924 тис. Спеціальний фонд: 12 924 тис. * ціни вказано в тисячах гривень