ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Неподаткові надходження Власні надходження бюджетних установ 60,7%

Всього: 5 385 тис. Спеціальний фонд: 5 385 тис. * ціни вказано в тисячах гривень