ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 144 301 тис. 74,9%
Офіційні трансферти 40000000 41 910 тис. 21,8%
Неподаткові надходження 20000000 5 767 тис. 3,0%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 700 тис. 0,4%
Всього 192 680 тис.