ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 91 291 тис. 81,0%
Офіційні трансферти 40000000 17 506 тис. 15,5%
Неподаткові надходження 20000000 3 547 тис. 3,1%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 416 тис. 0,4%
Всього 112 762 тис.