ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 319 518 тис. 77,9%
Офіційні трансферти 40000000 76 795 тис. 18,7%
Неподаткові надходження 20000000 12 416 тис. 3,0%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 1 458 тис. 0,4%
Всього 410 188 тис.