ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 127 266 тис. 72,7%
Офіційні трансферти 40000000 41 961 тис. 24,0%
Неподаткові надходження 20000000 5 175 тис. 3,0%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 666 тис. 0,4%
Всього 175 069 тис.