ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 297 764 тис. 70,7%
Офіційні трансферти 40000000 108 373 тис. 25,7%
Неподаткові надходження 20000000 12 192 тис. 2,9%
Доходи від операцій з капіталом 30000000 2 599 тис. 0,6%
Всього 420 930 тис.