ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 130 322 тис. 76,2%
Офіційні трансферти 40000000 32 611 тис. 19,1%
Неподаткові надходження 20000000 7 530 тис. 4,4%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 649 тис. 0,4%
Всього 171 114 тис.