ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 385 848 тис. 75,9%
Офіційні трансферти 40000000 105 901 тис. 20,8%
Неподаткові надходження 20000000 15 005 тис. 3,0%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 1 750 тис. 0,3%
Всього 508 505 тис.