ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 125 697 тис. 42,1%
Житлово-комунальне господарство 6000 38 328 тис. 12,8%
Економічна діяльність 7000 36 195 тис. 12,1%
Державне управління 0100 32 846 тис. 11,0%
Охорона здоров`я 2000 21 735 тис. 7,3%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 13 056 тис. 4,4%
Інша діяльність 8000 12 353 тис. 4,1%
Фiзична культура i спорт 5000 12 143 тис. 4,1%
Культура i мистецтво 4000 6 299 тис. 2,1%
Інші видатки
Міжбюджетні трансферти 9000 210 тис. < 0.1 %
Всього 298 865 тис.