ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 72 290 тис. 41,0%
Інша діяльність 8000 21 546 тис. 12,2%
Державне управління 0100 20 921 тис. 11,9%
Економічна діяльність 7000 16 498 тис. 9,4%
Охорона здоров`я 2000 14 338 тис. 8,1%
Житлово-комунальне господарство 6000 9 184 тис. 5,2%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 8 684 тис. 4,9%
Фiзична культура i спорт 5000 7 778 тис. 4,4%
Культура i мистецтво 4000 4 764 тис. 2,7%
Інші видатки
Міжбюджетні трансферти 9000 153 тис. < 0.1 %
Всього 176 159 тис.