ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 259 025 тис. 47,2%
Економічна діяльність 7000 83 775 тис. 15,3%
Державне управління 0100 66 047 тис. 12,0%
Житлово-комунальне господарство 6000 43 891 тис. 8,0%
Охорона здоров`я 2000 34 805 тис. 6,3%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 23 157 тис. 4,2%
Фiзична культура i спорт 5000 18 426 тис. 3,4%
Культура i мистецтво 4000 12 144 тис. 2,2%
Інша діяльність 8000 6 264 тис. 1,1%
Інші видатки
Міжбюджетні трансферти 9000 1 293 тис. 0,2%
Всього 548 830 тис.