ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 248 555 тис. 41,1%
Економічна діяльність 7000 76 687 тис. 12,7%
Державне управління 0100 61 465 тис. 10,2%
Житлово-комунальне господарство 6000 53 271 тис. 8,8%
Інша діяльність 8000 48 873 тис. 8,1%
Охорона здоров`я 2000 43 476 тис. 7,2%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 26 334 тис. 4,4%
Фiзична культура i спорт 5000 18 719 тис. 3,1%
Міжбюджетні трансферти 9000 15 482 тис. 2,6%
Культура i мистецтво 4000 11 456 тис. 1,9%
Всього 604 324 тис.