ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 273 191 тис. 45,5%
Державне управління 0100 75 320 тис. 12,6%
Економічна діяльність 7000 67 993 тис. 11,3%
Житлово-комунальне господарство 6000 63 259 тис. 10,5%
Охорона здоров`я 2000 36 082 тис. 6,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 25 967 тис. 4,3%
Інша діяльність 8000 25 903 тис. 4,3%
Фiзична культура i спорт 5000 16 524 тис. 2,8%
Культура i мистецтво 4000 12 058 тис. 2,0%
Міжбюджетні трансферти 9000 3 825 тис. 0,6%
Всього 600 125 тис.