ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 96 632 тис. 42,9%
Охорона здоров`я 2000 34 025 тис. 15,1%
Інша діяльність 8000 28 272 тис. 12,5%
Державне управління 0100 26 618 тис. 11,8%
Житлово-комунальне господарство 6000 13 301 тис. 5,9%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 9 335 тис. 4,1%
Фiзична культура i спорт 5000 5 702 тис. 2,5%
Економічна діяльність 7000 5 369 тис. 2,4%
Культура i мистецтво 4000 3 892 тис. 1,7%
Міжбюджетні трансферти 9000 2 195 тис. 1,0%
Всього 225 344 тис.