ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 104 256 тис. 43,2%
Економічна діяльність 7000 38 825 тис. 16,1%
Державне управління 0100 29 461 тис. 12,2%
Охорона здоров`я 2000 23 139 тис. 9,6%
Житлово-комунальне господарство 6000 17 361 тис. 7,2%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 9 092 тис. 3,8%
Фiзична культура i спорт 5000 8 146 тис. 3,4%
Інша діяльність 8000 6 191 тис. 2,6%
Культура i мистецтво 4000 4 592 тис. 1,9%
Інші видатки
Міжбюджетні трансферти 9000 50 тис. < 0.1 %
Всього 241 117 тис.