ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Неподаткові надходження Доходи від власності та підприємницької діяльності 2,3%

Види доходів Сума Питома вага
Інші надходження 21080000 202 тис. 100,0%
Інші доходи
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб 21010000 0 < 0.1 %
Всього 202 тис.
Всього: 202 тис. Загальний фонд: 202 тис. * ціни вказано в тисячах гривень