ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Неподаткові надходження 9,5%