ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Неподаткові надходження 8,5%