ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Неподаткові надходження Інші неподаткові надходження 9,4%

Види доходів Сума Питома вага
Інші надходження 24060300 830 тис. 100,0%
Інші доходи
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо 24062200 0 < 0.1 %
Всього 830 тис.
Всього: 830 тис. Загальний фонд: 830 тис. * ціни вказано в тисячах гривень