ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 589 350 тис. 74,9%
Офіційні трансферти 40000000 117 954 тис. 15,0%
Неподаткові надходження 20000000 75 104 тис. 9,5%
Доходи від операцій з капіталом 30000000 4 101 тис. 0,5%
Всього 786 510 тис.