ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 381 092 тис. 75,6%
Офіційні трансферти 40000000 79 908 тис. 15,8%
Неподаткові надходження 20000000 41 089 тис. 8,1%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 2 324 тис. 0,5%
Всього 504 414 тис.