ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 105 709 тис. 82,2%
Офіційні трансферти 40000000 17 421 тис. 13,6%
Неподаткові надходження 20000000 5 284 тис. 4,1%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 150 тис. < 0.1 %
Всього 128 565 тис.