ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Офіційні трансферти 18,7%

Види доходів Сума Питома вага
Від органів державного управління 41000000 76 795 тис. 100,0%
Інші доходи
Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 42000000 0 < 0.1 %
Всього 76 795 тис.