ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Офіційні трансферти 16,9%

Види доходів Сума Питома вага
Від органів державного управління 41000000 118 885 тис. 97,0%
Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 42000000 3 700 тис. 3,0%
Всього 122 585 тис.