ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 81,0%