ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 77,9%