ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Доходи від операцій з капіталом 0,4%

Види доходів Сума Питома вага
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 875 тис. 60,0%
Надходження від продажу основного капіталу 31000000 583 тис. 40,0%
Всього 1 458 тис.
Всього: 1 458 тис. Спеціальний фонд: 1 458 тис. * ціни вказано в тисячах гривень