ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 361 869 тис. 44,1%
Державне управління 0100 95 809 тис. 11,7%
Охорона здоров`я 2000 80 837 тис. 9,8%
Житлово-комунальне господарство 6000 76 213 тис. 9,3%
Економічна діяльність 7000 63 114 тис. 7,7%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 38 665 тис. 4,7%
Інша діяльність 8000 37 650 тис. 4,6%
Міжбюджетні трансферти 9000 29 274 тис. 3,6%
Фiзична культура i спорт 5000 22 372 тис. 2,7%
Культура i мистецтво 4000 15 361 тис. 1,9%
Всього 821 168 тис.