ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 45 348 тис. 54,3%
Державне управління 0100 15 420 тис. 18,5%
Охорона здоров`я 2000 7 992 тис. 9,6%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 5 481 тис. 6,6%
Фiзична культура i спорт 5000 2 718 тис. 3,3%
Житлово-комунальне господарство 6000 2 618 тис. 3,1%
Культура i мистецтво 4000 2 118 тис. 2,5%
Інша діяльність 8000 1 113 тис. 1,3%
Економічна діяльність 7000 522 тис. 0,6%
Інші видатки
Міжбюджетні трансферти 9000 153 тис. 0,2%
Всього 83 487 тис.