ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 243 741 тис. 41,9%
Державне управління 0100 85 667 тис. 14,7%
Житлово-комунальне господарство 6000 53 420 тис. 9,2%
Охорона здоров`я 2000 46 443 тис. 8,0%
Економічна діяльність 7000 38 018 тис. 6,5%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 32 723 тис. 5,6%
Міжбюджетні трансферти 9000 26 942 тис. 4,6%
Інша діяльність 8000 25 155 тис. 4,3%
Фiзична культура i спорт 5000 17 397 тис. 3,0%
Культура i мистецтво 4000 11 731 тис. 2,0%
Всього 581 241 тис.