ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Неподаткові надходження Інші неподаткові надходження 13,0%

Види доходів Сума Питома вага
Інші надходження 24060300 8 669 тис. 89,0%
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо 24062200 1 068 тис. 11,0%
Всього 9 738 тис.
Всього: 9 738 тис. Загальний фонд: 9 738 тис. * ціни вказано в тисячах гривень