ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 196 741 тис. 53,5%
Державне управління 0100 49 592 тис. 13,5%
Охорона здоров`я 2000 27 827 тис. 7,6%
Інша діяльність 8000 25 246 тис. 6,9%
Житлово-комунальне господарство 6000 23 210 тис. 6,3%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 20 628 тис. 5,6%
Фiзична культура i спорт 5000 11 153 тис. 3,0%
Культура i мистецтво 4000 7 782 тис. 2,1%
Міжбюджетні трансферти 9000 3 925 тис. 1,1%
Інші видатки
Економічна діяльність 7000 1 633 тис. 0,4%
Всього 367 740 тис.