ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 313 874 тис. 46,6%
Житлово-комунальне господарство 6000 88 622 тис. 13,2%
Державне управління 0100 80 324 тис. 11,9%
Економічна діяльність 7000 78 910 тис. 11,7%
Охорона здоров`я 2000 40 279 тис. 6,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 28 671 тис. 4,3%
Фiзична культура i спорт 5000 21 253 тис. 3,2%
Культура i мистецтво 4000 14 508 тис. 2,2%
Інша діяльність 8000 5 041 тис. 0,7%
Інші видатки
Міжбюджетні трансферти 9000 1 353 тис. 0,2%
Всього 672 838 тис.