ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 194 125 тис. 52,3%
Державне управління 0100 50 716 тис. 13,7%
Економічна діяльність 7000 36 670 тис. 9,9%
Житлово-комунальне господарство 6000 26 483 тис. 7,1%
Охорона здоров`я 2000 23 055 тис. 6,2%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 16 179 тис. 4,4%
Фiзична культура i спорт 5000 12 614 тис. 3,4%
Культура i мистецтво 4000 8 787 тис. 2,4%
Інша діяльність 8000 2 369 тис. 0,6%
Інші видатки
Міжбюджетні трансферти 9000 206 тис. < 0.1 %
Всього 371 207 тис.