ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Соціальний захист та соціальне забезпечення 4,3%

Види видатків Сума Питома вага
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3104 9 866 тис. 34,4%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 3035 4 500 тис. 15,7%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 3121 4 076 тис. 14,2%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 2 600 тис. 9,1%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 2 452 тис. 8,6%
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 3105 2 292 тис. 8,0%
Інші заходи та заклади молодіжної політики 3133 906 тис. 3,2%
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 674 тис. 2,4%
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 3124 291 тис. 1,0%
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 3112 224 тис. 0,8%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032 213 тис. 0,7%
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 3180 181 тис. 0,6%
Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 3192 163 тис. 0,6%
Інші видатки
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3050 92 тис. 0,3%
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` 3131 60 тис. 0,2%
Організація та проведення громадських робіт 3210 58 тис. 0,2%
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 3122 15 тис. < 0.1 %
Всього 28 671 тис.