ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 287 228 тис. 69,3%
Офіційні трансферти 40000000 99 385 тис. 24,0%
Неподаткові надходження 20000000 22 919 тис. 5,5%
Доходи від операцій з капіталом 30000000 5 099 тис. 1,2%
Всього 414 632 тис.