ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 69,0%