ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 427 836 тис. 70,9%
Офіційні трансферти 40000000 156 957 тис. 26,0%
Неподаткові надходження 20000000 12 549 тис. 2,1%
Доходи від операцій з капіталом 30000000 6 086 тис. 1,0%
Всього 603 429 тис.