ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 273 184 тис. 71,1%
Офіційні трансферти 40000000 95 057 тис. 24,7%
Неподаткові надходження 20000000 12 910 тис. 3,4%
Доходи від операцій з капіталом 30000000 3 099 тис. 0,8%
Всього 384 252 тис.