ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 415 027 тис. 70,4%
Офіційні трансферти 40000000 157 029 тис. 26,6%
Неподаткові надходження 20000000 11 391 тис. 1,9%
Доходи від операцій з капіталом 30000000 5 914 тис. 1,0%
Всього 589 362 тис.