ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Доходи від операцій з капіталом 1,0%

Види доходів Сума Питома вага
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 3 709 тис. 62,7%
Надходження від продажу основного капіталу 31000000 2 204 тис. 37,3%
Всього 5 914 тис.
Всього: 5 914 тис. Спеціальний фонд: 5 914 тис. * ціни вказано в тисячах гривень