ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Доходи від операцій з капіталом 0,7%

Види доходів Сума Питома вага
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 1 832 тис. 75,3%
Надходження від продажу основного капіталу 31000000 600 тис. 24,7%
Всього 2 432 тис.
Всього: 2 432 тис. Спеціальний фонд: 2 432 тис. * ціни вказано в тисячах гривень