ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 70,8%