ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Поточні видатки 2000 919 тис. 100,0%
Всього 919 тис.
Всього: 919 тис. Загальний фонд: 919 тис. * ціни вказано в тисячах гривень