ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Освіта Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 2,8%

Види видатків Сума Питома вага
Поточні видатки 2000 9 572 тис. 93,4%
Капітальні видатки 3000 680 тис. 6,6%
Всього 10 252 тис.