ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Освіта Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 3,1%

Види видатків Сума Питома вага
Поточні видатки 2000 10 531 тис. 95,2%
Капітальні видатки 3000 530 тис. 4,8%
Всього 11 061 тис.