ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Доходи від операцій з капіталом 0,3%

Види доходів Сума Питома вага
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 850 тис. 65,4%
Надходження від продажу основного капіталу 31000000 450 тис. 34,6%
Всього 1 300 тис.
Всього: 1 300 тис. Спеціальний фонд: 1 300 тис. * ціни вказано в тисячах гривень