ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 205 094 тис. 76,7%
Офіційні трансферти 40000000 55 513 тис. 20,8%
Неподаткові надходження 20000000 6 150 тис. 2,3%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 540 тис. 0,2%
Всього 267 299 тис.