ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Доходи від операцій з капіталом 0,4%

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 625 тис.
Надходження від продажу основного капіталу 250 тис.
Всього 875 тис.
Всього: 875 тис. Спеціальний фонд: 875 тис. * ціни вказано в тисячах гривень