ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 76,6%