ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 75,9%