ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 73,9%