ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Соціальний захист та соціальне забезпечення Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 41,4%

Види видатків Сума Питома вага
Поточні видатки 2000 14 849 тис. 92,7%
Капітальні видатки 3000 1 175 тис. 7,3%
Всього 16 024 тис.